Sáng ngày 21/09/2019, Hội đồng chuyên môn đã chính thức tiến hành thẩm định triển khai Bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tỉnh An Giang. PGS.TS. Trần Quý Tường – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

1z1547178618232 2ef02221e86439859bf7b9e71bf15607

Toàn cảnh chương trình thẩm định Bệnh án điện tử

Tham dự chương trình có các thành viên trong Hội đồng chuyên môn gồm đại diện lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin cùng 2 chuyên viên; Sở Y tế An Giang; Bảo hiểm xã hội An Giang… cùng sự tham gia của đại diện các khoa/ phòng chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang; Đại diện Tập đoàn VNPT; Đại diện Trường Đại học An Giang; Đại diện công ty Leopard; Đại diện Công ty Việt Mỹ.

5z1547178620307 e9044d72403bd9d8648773f6b512e045 1

Tại buổi thẩm định, các nội dung về cơ sở hạ tầng; hệ thống thông tin quản lý bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang triển khai bệnh án điện tử đã được Hội đồng chuyên môn thảo luận, báo cáo và thông qua. Đánh giá cao Bệnh viện là đơn vị đi đầu tại Đồng bằng sông Cửu Long trong triển khai Bệnh án điện tử, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, bệnh viện và cơ quan bảo hiểm trong việc giám định bảo hiểm y tế.

Hội đồng đã thẩm định các điều kiện về cơ sở hạ tầng, hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, Bệnh án điện tử, phần mềm LIS, và đối chiếu các tiêu chí quy định tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT; thông tư số 46/2018/TT-BYT nhận thấy: các biểu mẫu hồ sơ bệnh án điện tử tương tự như hồ sơ bênh án giấy, các thông tin của bệnh nhân được lưu đầy đủ trên phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), toàn bộ kết quả xét nghiệm được lưu đầy đủ trên phần mềm (LIS). Bệnh viện đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ kí số và chữ kí điện tử dùng trong Bệnh án điện tử. Mỗi nhân viên y tế tại bệnh viện được cung cấp chữ kí số, chữ kí điện tử có trách nhiệm quản lý, sử dụng chữ kí số, chữ kí điện tử đúng nguyên tắc, đảm bảo tính bảo mật, an toàn thông tin của bệnh án điện tử. Là Bệnh viện đầu tiên nghiên cứu và ứng dụng công nghệ BlockChain để lưu trữ Hồ sơ bệnh án điện tử.

Sau khi các nội dung báo cáo, Hội đồng chuyên môn cũng đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra cơ sở hạ tầng, thực tế hoạt động của phần mềm tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang. Qua đó hội đồng chuyên môn đã có những kết luận, tư vấn cho lãnh đạo bệnh viện hoàn thiện, bổ sung các hạng mục để nhanh chóng đi đầu trong việc triển khai Bệnh án điện tử tại Đồng bằng sông Cửu Long, hiện đại hóa các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao.

2z1547177379512 360bce17bd9480012adb63dc5370dbb0

TS.BS Trần Phước Hồng – Phó Giám đốc bệnh viện, Giới thiệu Hội đồng thẩm định và đại biểu tham dự

3z1547177386430 881960f3c0e9330171e199f060e39709 1

TS.BS Lữ Văn Trạng - Giám đốc bệnh viện phát biểu, Phát biểu khai mạc

6z1547178633353 7ed28742adc53f286cb944db8e5f0362 1

KS Trần Trung Nguyên – Tổ trưởng Tổ công nghệ thông tin báo cáo Hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin tại bệnh viện

7z1547178618725 0b6e44b216a3c381d199b8d886b29d43 1

BS.CKII Nguyễn Tấn Huy – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Đánh giá triển khai bệnh án điện tử tại bệnh viện

8z1547177383710 649cad4d8a0e6834922f4d115d697f38

Kết luận tại buổi thẩm định, Hội đồng chuyên môn đã thống nhất: Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang đạt đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử. Bệnh viện sẽ tiếp tục hoàn thiện theo tiêu chí được quy định tại Thông tư 54/2017/TT-BYT, Thông tư 46/2018/TT-BYT. Đến ngày 01/10/2019 sẽ chính thức triển khai Bệnh án điện tử và chính thức không dùng bệnh án giấy.

Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang là 1 trong 3 bệnh viện đầu tiên trong cả nước được hội đồng chuyên môn (chủ tịch hội đồng là Cục trưởng cục CNTT - BYT và các chuyên viên của cục cùng tham gia) thẩm định đủ điều kiện để triển khai bệnh án không giấy.

 

Một số hình ảnh tại chương trình thẩm định

IMG 20190921 095320

IMG 20190921 095439

IMG 20190921 100903 1

IMG 20190921 103246

IMG 20190921 103655

IMG 20190921 104541

z1547177384479 d483c6f5011440cd37b00e932a933f23

z1544923430627 fa82c2696615282768ebec8ee0c7fbec

z1544923987591 704fe7db7e6a986397cb7b827c32368b

 

Nguồn: Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp