Sáng ngày Ngày 08/11/2020, tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ năm 2020. Đây là hoạt động thường niên để đội ngũ thầy thuốc tổng kết kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn khám chữa bệnh trong một năm qua dưới góc nhìn khoa học. Đồng thời trao đổi, phổ biến kinh nghiệm của mình cho đồng nghiệp cùng nhau học hỏi, vận dụng vào hoạt động khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị và phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn.

Toàn văn Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ năm 2020. Xem tại đây

20201106 083048