Banner SYT
  • IMG_0032.jpg
  • IMG_0040.jpg
  • khkt4.jpg
  • khkt8.jpg
  • khkt9.jpg
  • khkt10.jpg
  • khkt15.jpg
  • khkt18.jpg
  • LOGIN.jpg

1. Tạm ngừng sử dụng lô thuốc Tatumcef 2g (ceftazidim), SĐK: VN-5654-10, số lô: T2005 

Liên quan đến chuỗi các phản ứng có hại nghiêm trọng, ngày 11/12/2013, Cục quản lý Dược đã có công văn số 20918/QLD-CL yêu cầu tạm ngừng sử dụng lô thuốc Tatumcef 2g (ceftazidim) SĐK: 

VN-5654-10, lô sản xuất T2005 do công ty China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Hsinfong Plant) (Taiwan) sản xuất, Công ty Sunward Pharmaceutical Pte., Ltd. đăng ký, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam nhập ủy thác cho Công ty TNHH Dược phẩm Châu Á Thái Bình Dương.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Dược phẩm Châu Á Thái Bình Dương gửi thông báo tạm ngừng sử dụng tới những nơi phân phối, sử dụng đối với lô thuốc nêu trên và bảo quản lô thuốc này theo đúng điều kiện quy định ghi trên nhãn thuốc; phối hợp với Cơ quan kiểm nghiệm nhà nước tiến hành lấy mẫu và gửi đến Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương hoặc Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra chất lượng đối với thuốc; báo cáo tình hình nhập khẩu, phân phối và sử dụng (số lượng, thời gian nhập khẩu, tình hình phân phối, sử dụng), kết quả kiểm tra chất lượng lô thuốc nêu trên và các trường hợp về phản ứng có hại (nếu có) về Cục Quản lý Dược trước ngày 16/12/2013.

 2. Tạm dừng sử dụng thuốc Zidimbiotic 1g (ceftazidim), SĐK: VD-19012-13, số lô: 010913 

Ngày 24/12/2013, Cục quản lý Dược đã có công văn số 21642/QLD-CL yêu cầu tạm ngừng sử dụng thuốc Zidimbiotic 1g (ceftazidim), số lô: 010913, HSD: 16/09/2016, SĐK: VD-19012-13 do Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd sản xuất.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd phối hợp với các nhà phân phối:

- Tạm ngừng lưu thông, phân phối thuốc Zidimbiotic lg (ceftazidim), số lô: 010913, HSD: 16/09/2016, SĐK: VD-19012-13 do Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd sản xuất.

- Thông báo cho các cơ sở điều trị được phân phối lô thuốc trên tạm dừng sử dụng.

     - Gửi mẫu tới Viện Kiểm nghiệm thuốc để kiểm tra chất lượng lô thuốc nêu trên. 

Cục Quản lý dược cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Điện Biên:

- Tiến hành kiểm tra điều kiện bảo quản lô thuốc Zidimbiotic 1g (ceftazidim), số lô: 010913, HSD: 16/09/2016, SĐK: VD-19012-13 tại cơ sở phát hiện nghi ngờ chất lượng thuốc.

- Chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Điện Biên và Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd tiến hành lấy mẫu, gửi Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kiểm tra chất lượng thuốc Zidimbiotic 1g (ceftazidim), số lô: 010913, HSD: 16/09/2016, SĐK: VD-19012-13 theo tiêu chuẩn đã đăng ký.

 3. Tạm dừng sử dụng thuốc Koftazide (ceftazidim), SĐK: VN-8638-09, số lô: 87213001

Ngày 10/01/2014, Cục quản lý Dược đã có công văn số 491/QLD-TT yêu cầu tạm ngừng sử dụng thuốc Koftazide (ceftazidim) có SĐK: VN-8638-09, số lô: 87213001.

Cục Quản lý Dược đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam:

- Tạm dừng sử dụng thuốc Koftazide có SĐK: VN-8638-09, số lô: 87213001 nêu trên cho bệnh nhân.

- Đánh giá lại quy trình, kỹ thuật tiêm truyền thuốc Koftazide và quy trình bảo quản thuốc tại Bệnh viện để xác định các sai sót chuyên môn (nếu có).

- Báo cáo về Cục Quản lý Dược tình hình sử dụng thuốc Koftazide có SĐK: VN-8638-09, số lô: 87213001 cụ thể như sau:

+ Số lượng thuốc đã được cung ứng vào bệnh viện và thời điểm cung ứng.

+ Thời điểm bắt đầu sử dụng thuốc, số lượng thuốc đã sử dụng và số lượng thuốc còn tồn tại Bệnh viện.

+ Số lượng các bệnh nhân đã xảy ra phản ứng khi dùng thuốc trên tổng số bệnh nhân đã sử dụng thuốc.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Hà Nam chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm Hà Nam phối hợp Công ty phân phối thuốc tiến hành lấy mẫu để kiểm tra chất lượng.

 4. Sử dụng thuốc tiêm Hartame (cefotaxim 1g), SĐK: VN-8773-09, số lô: 121235  

Ngày 10/01/2014, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 492/QLD-TT gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Sở Y tế tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm ngừng sử dụng thuốc tiêm Hartame chứa hoạt chất cefotaxim 1g, số đăng ký (SDK): VN-8773-09, số lô: 121235, hạn dùng: 19/06/2015, do công ty Sinochem Ningbo Ltd. (Trung Quốc) sản xuất, công ty JEIL Pharmaceuticals Co., Ltd. đăng ký, công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) nhập khẩu sau khi xảy ra một số phản ứng có hại của thuốc (ADR) nghi ngờ liên quan đến lô thuốc này.

Sau khi có kết quả nghiệm thuốc cũng như rà soát lại tình hình sử dụng thuốc trên địa bàn, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 4488/QLD-TT ngày 25/03/2014 cho phép lưu hành, sử dụng trở lại thuốc tiêm Hartame chứa hoạt chất cefotaxim 1g, số đăng ký: VN-8773-09, số lô: 121235, hạn dùng: 19/06/2015, do công ty Sinochem Ningbo Ltd. (Trung Quốc) sản xuất.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu:

1. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương:

- Chỉ sử dụng thuốc tiêm Hartame nêu trên sau khi đã khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân, tránh sử dụng thuốc cho những đối tượng bệnh nhân có nguy cơ cao xảy ra ADR;

- Tuân thủ chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, liều dùng của thuốc, chú ý tương tác thuốc khi kê đơn thuốc Hartame nêu trên;

- Tuân thủ nghiêm ngặt, đầy đủ điều kiện bảo quản thuốc, quy trình, kỹ thuật tiêm truyền thuốc kháng sinh theo đúng quy định hiện hành;

- Theo dõi chặt chẽ và báo cáo kịp thời các trường hợp nghi ngờ xảy ra ADR liên quan tới việc sử dụng thuốc Hartame nêu trên đến các cơ quan chức năng.

2. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương tiếp tục chỉ đạo, giám sát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương:

- Đánh giá đầy đủ điều kiện bảo quản thuốc và quy trình, kỹ thuật tiêm truyền lô thuốc tiêm Hartame nêu trên tại Bệnh viện để xác định các sai sót chuyên môn (nếu có), báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/4/2014; 

- Tăng cường giám sát việc thực hiện công tác bảo quản, sử dụng thuốc và công tác theo dõi, báo cáo ADR đầy đủ, kịp thời tại Bệnh viện. 

3. Yêu cầu Công ty cổ phần Dược- Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco), Công ty JEIL Pharmaceuticals Co., Ltd., Công ty Sinochem Ningbo Ltd. (Trung Quốc) thông báo nội dung trong công văn này tới các đơn vị nhận phân phối thuốc Hartame nêu trên, đồng thời phối hợp với các cơ sở điều trị theo dõi chặt chẽ và báo cáo kịp thời các trường hợp nghi ngờ xảy ra ADR liên quan tới việc sử dụng thuốc này đến các cơ quan chức năng. 

 5. Tạm dừng sử dụng thuốc Furosemid 20 mg/2 ml, SĐK: VD-6976-09, số lô: 005 

Ngày 10/01/2014, Cục quản lý Dược đã có công văn số 493/QLD-TT yêu cầu tạm ngừng sử dụng thuốc Furosemid, hàm lượng 20 mg/2 ml, SĐK: VD-6976-09, số lô: 005, do Công ty cổ phần Dược và Vật tư y tế Thanh Hóa sản xuất. 

Cục Quản lý Dược đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên: 

- Tạm dừng sử dụng thuốc Furosemid, hàm lượng 20 mg/2 ml, SĐK: VD-6976-09, số lô: 005 nêu trên cho bệnh nhân. 

- Đánh giá lại quy trình, kỹ thuật tiêm truyền thuốc Furosemid và quy trình bảo quản thuốc tại Bệnh viện để xác định các sai sót chuyên môn (nếu có). 

- Báo cáo về Cục Quản lý Dược tình hình sử dụng thuốc Furosemid, hàm lượng 20 mg/2 ml, SĐK: VD-6976-09, số lô: 005 cụ thể như sau:

+ Số lượng thuốc đã được cung ứng vào Bệnh viện và thời điểm cung ứng.

+ Thời điểm bắt đầu sử dụng thuốc, số lượng thuốc đã sử dụng và số lượng thuốc còn tồn tại Bệnh viện.

+ Số lượng các bệnh nhân đã xảy ra phản ứng khi dùng thuốc trên tổng số bệnh nhân đã sử dụng thuốc.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm và Thực phẩm Thái Nguyên phối hợp Công ty phân phối thuốc tiến hành lấy mẫu để kiểm tra chất lượng.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dùng globulin miễn dịch đặc hiệu zoster điều trị bệnh thủy đậu 

          Thủy đậu xuất hiện trở lại có thể do cộng đồng người dân chủ quan trong việc tiêm vắc xin phòng bệnh. 

Vì vậy các cơ sở y tế, đặc biệt là bệnh viện cần chỉ định tiêm globulin miễn dịch đặc hiệu zoster hỗ trợ điều trị cho các trường hợp này. 

Loại globulin miễn dịch đặc hiệu là sản phẩm được sử dụng để giúp cho cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh riêng như vi rút cự bào cytomegalovirus, bạch hầu, viêm gan B, dại, uốn ván, thủy đậu hoặc các bệnh zoster. Globulin đặc hiệu được chiết suất từ máu của bệnh nhân bị mắc các bệnh này đã khỏi bệnh hoặc người đã được tiêm vaccine trong thời gian gần đây hay những người được phát hiện có hiệu giá kháng thể cao. Vì vậy loại globulin miễn dịch đặc hiệu có mức độ hiệu giá kháng thể đặc hiệu rất cao nên thực tế trong một số trường hợp thường được sử dụng để hỗ trợ cho việc điều trị bệnh.  

          Globubin miễn dịch đặc hiệu zoster được sản xuất có nồng độ 16% các phân tử gamma globulin miễn dịch của người có hiệu giá kháng thể zoster cao. Globulin này ngoài việc chỉ định sử dụng tiêm cho các trường hợp bị mắc bệnh thủy đậu, chúng còn được dùng cho các trường hợp như người bị các bệnh thiếu hụt miễn dịch tế bào như bệnh Hodgkin; bệnh nhân phải chịu một liệu trình điều trị suy giảm miễn dịch; phụ nữ mang thai có nguy cơ bị mắc bệnh thủy đậu hoặc các bệnh zoster nhưng phải thử kháng thể kháng thủy đậu trước khi dùng. Đồng thời có thể sử dụng ở trẻ em được sinh ra từ các bà mẹ có nguy cơ bị mắc bệnh thủy đậu bằng cách xét nghiệm phát hiện kháng thể của người mẹ; trẻ em bị sinh non dưới 28 tuần mang thai hoặc có trọng lượng nhỏ hơn 1.000g ở các bà mẹ có tiền sử bị mắc bệnh thủy đậu.  

          Một vấn đề cần quan tâm là người có nguy cơ rõ rệt hoặc người có nguy cơ cao bị mắc bệnh thủy đậu ở đây được hiểu là có sự tiếp xúc với gia đình người bệnh kéo dài trong thời gian khoảng hơn 1 giờ hay tiếp xúc trong lớp học đối với người bị bệnh thủy đậu.  

          Trên thức tế nên chỉ định tiêm globulin miễn dịch đặc hiệu zoster cho trẻ em nếu ghi nhận các bà mẹ sinh ra chúng bị mắc bệnh thủy đậu trong vòng 7 ngày hoặc ít ngày hơn trước và sau khi sinh vì nếu trẻ sinh ra không được tiêm globulin miễn dịch đặc hiệu zoster bảo vệ thì tỷ lệ tử vong của trẻ có thể chiếm tới 30%. Điều cần lưu ý là nên tiêm globulin miễn dịch đặc hiệu càng sớm càng tốt trong giai đoạn ủ bệnh, tốt nhất là trong vòng 96 giờ sau khi bị phơi nhiễm bệnh. Đặc điểm của globulin miễn dịch đặc hiệu zoster là có hiệu quả phòng bệnh cao nhưng chỉ có tác dụng trong một thời gian rất ngắn. 

           Liều lượng globulin miễn dịch đặc hiệu zoster được chỉ định tiêm là 6ml dùng cho người lớn, trẻ em từ 6 đến 12 tuổi dùng 4ml, trẻ nhỏ từ 0 đến 5 tuổi dùng 2ml. Liều dùng này có thể sử dụng lặp lại khi bị phơi nhiễm lần thứ hai. Ngoài ra, có thể tiêm globulin miễn dịch thông thường nếu không có sẵn globulin miễn dịch đặc hiệu zoster.  

          Globulin miễn dịch thông thường được bào chế từ huyết tương người, chúng có chứa các kháng thể chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường. Ống được đóng với 2ml hoặc 5ml dùng để tiêm bắp thịt có chứa 16% các phân tử IgG của huyết tương người bình thường và thiomersal 0,01% làm chất bảo quản. Globulin miễn dịch thông thường cũng được chỉ định dùng để phòng bệnh thủy đậu cho trẻ nhỏ dưới 1 tháng tuổi, trẻ em đang được điều trị bằng các thuốc làm suy giảm miễn dịch và phụ nữ có thai. Trong điều trị bệnh thủy đậu, nếu các globulin miễn dịch đặc hiệu zoster không có sẵn, phải dùng globulin miễn dịch thông thường để thay thế thì liều lượng có thể tăng lên. Liều globulin này không thường xuyên được sử dụng để phòng bệnh thủy đậu nhưng chúng có tác dụng làm nhẹ bớt bệnh thủy đậu mắc phải. Liều lượng thông thường được sử dụng từ 0,4 đến 1ml/kg trọng lượng cơ thể.  

         Tại các cơ sở y tế, đặc biệt là bệnh viện đang tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị mắc bệnh thủy đậu hiện nay cần xem xét để trang bị bổ sung thêm loại globulin miễn dịch đặc hiệu zoster nhằm hỗ trợ cho việc điều trị bệnh nhân thủy đậu đạt được hiệu quả tốt ngoài các phương pháp điều trị thường quy khác đã thực hiện.

 Nguồn báo điện tử 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

- Bộ y tế:       1900.9095

- Sở y tế:       0969.871.919

- Bệnh viện:  0969.861.919

GIỜ KHÁM BỆNH

- SÁNG: 7h00 - 11h00

- CHIỀU: 11h00 - 17h00

Khám bệnh từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)

Thống kê thành viên truy cập

00551964

Trang web hiện có:
18 khách & 0 thành viên trực tuyến

Slogan1

Bản quyền thuộc về Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang
Địa chỉ: 917 Tôn Đức Thắng - Phường Vĩnh Mỹ - Thành Phố Châu Đốc - An Giang

Được thiết kế bởi Tổ Vi Tính - Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang - Điện thoại: 0763.569568 - Email: bvdkkv.angiang@gmail.com
Copyright © 2012. All Rights Reserved.