Từ năm 2012, FDA đã quyết định thay đổi thông tin an toàn trên các nhãn của statin: không khuyến khích theo dõi thường quy định kỳ enzym gan ở bệnh nhân sử dụng statin. Các nhãn hiện hành đều khuyến cáo: nên tiến hành kiểm tra chức năng gan trước khi bắt đầu statin và chỉ khi có chỉ định lâm sàng sau đó. .........

Xem tiếp nội dung tại đây