ẢNH HOẠT ĐỘNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH AN GIANG NĂM 2013

 

IMG 0078

IMG 0082

IMG 0085

IMG 0086

IMG 0087

IMG 0088

IMG 0091

IMG 0093

IMG 0094

IMG 0095

IMG 0096

IMG 0097

IMG 0098

IMG 0099

IMG 0079

IMG 0101

IMG 0100

IMG 0104

IMG 0113

IMG 0115