Bệnh viện Đa Khoa khu vực tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ thường niên năm 2020.

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020.

- Địa điểm: Nhà hàng Sunrise Palace (Bến Tàu).

Số 3, Lê Lợi, Phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

3 1