z1253408844839 1302cff69c40066cc2c71228c4e4ab7d

Đáp lại tinh thần của công đoàn ngành y tế An Giang. Đại diện Chủ tịch Công đoàn Bệnh Viện ĐKKV Tỉnh An Giang - TS Trần Phước Hồng - cám ơn sự nhiệt tình và tinh thần chăm lo cho các công đoàn viên của Bệnh viện.

z1253408847117 5cc0455c689cc1975ec121a59977bb37

z1253408847890 6993aaef633532b36c8b2b8b9b7a4ac7