CUỘC THI CẮM HOA CỦA CÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2013

BS: NGUYỄN VĂN NGỌC RĂNG

Chào mừng kỷ niệm 103 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1973 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Vào sáng ngày 6/3/2013 Hội Phụ Nữ thị xã Châu Đốc đã tổ chức Hội thi cắm hoa. 

Các tổ Công đoàn trong thị xã hăng hái tham gia tích cực và có nhiều tác phẩm đặc sắc.

Tổ Công đoàn Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh đã đạt giải nhất, hai giải nhì đồng hạng là Bệnh viện Đa khoa thị xã Châu Đốc và cục Hải Quan.

congdoanBVDKKVT

 Tác phẩm Tổ Công Đoàn Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang

congdoanBVDKTXCD

Tác phẩm Tổ Công Đoàn Bệnh Viện Đa Khoa Thị Xã Châu Đốc

congdoanCucHaiQuanAG

Tác phẩm Tổ Công Đoàn Cục Hải Quan Tỉnh An Giang