banggia2016Bảng giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2016 của Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29-10-2015 của Bộ Y Tế - Bộ Tài Chính. (Áp dụng từ ngày 01-03-2016)

Xem và download tại đây