BANGGIA1Bảng giá Dịch vụ kỹ thuật đối với bệnh nhân BHYT của Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang áp dụng theo Thông tư số 15/2018/BYT ngày 30-05-2018 của Bộ Y Tế. (Áp dụng từ ngày 15-07-2018)

Giá Dịch vụ kỹ thuật Xem tại đây;  Giá Giường Xem tại đâyGiá Khám bệnh Xem tại đây